Geo Log Data - firma studio geotehnice

Studiu geotehnic | Cunoasterea conditiilor de teren este cheia

Toate activitatile de proiectare si construire necesita date de incredere si relevante cu privire la conditiile de teren pentru a evalua oportunitatea proiectului si planifica lucrarile. Geo Log Data dispune de experienta, cunostintele si echipamentele pentru realizarea investigatiilor si studiilor de teren. Studiile geotehnice incomplete, de slaba calitate, pot conduce la alegerea gresita a solutiilor de fundare, proiectarea incorecta a fundatiilor, executia inadecvata si periculoasa a lucrarilor de santier, precum si la deteriorarea atat a cladirilor invecinate, cat si a noii constructii. Se poate ajunge de asemenea, la un sistem de fundare supradimensionat grosolan, si prin urmare, inutinutil de costisitor.

Studiu geotehnic (studiu geo)

Ce este un studiu geotehnic?

Proprietatile terenului de fundare sunt deosebit de importante atunci cand se are in vedere alegerea si proiectarea sistemului de fundare.

Factorii importanti care influenteaza proiectarea geotehnica sunt: compresibilitatea, starea de indesare (in cazul nisipurilor) si starea de consistenta (in cazul pamanturilor coezive), sensibilitatea la umezire, umflarea si contractia, lichefiabilitatea, nivelul apei subterane etc. Adancimea sistemului de fundare pentru o structura chiar si de mica inaltime poate varia de la 1m, atunci cand terenul prezinta capacitate portanta adecvata, pana la peste 15m atunci cand terenuri dificile de fundare intra in alcatuirea masivului de pamant pe care este sprijinita constructia: pamanturi sensibile la umezire (PSU), pamanturi fine de consistenta redusa, pamanturi argiloase cu umflari si contractii mari (PUCM), pamanturi nisipoase aflate in stare afanata, pamanturi nisipoase saturate susceptibile la lichefiere, pamanturi cu continut ridicat de materii organice, umpluturi din resturi menajere, umpluturi de pamant executate necontrolat etc. Asadar, in functie de tipul constructiei, este evaluata preliminar zona de influenta (zona de teren pe care se resimte influenta incarcarii transmise de suprastructura), iar in functie de aceasta, este stabilita adancimea investigatiilor. Numarul punctelor de investigare este de asemenea determinat in functie de tipul constructiei si suprafata ocupata de aceasta.

Tema de investigare si investigatiile propuse depind de conditiile specifice ale amplasamentului ca de exemplu, litologia anticipata, utilizarea anterioara a terenului, si constructia ce urmeaza a se realiza. Exista o varietate de tehnici si proceduri care pot fi utilizate la investigarea terenului, iar fiecare proiectant/geotehnician poate adopta o abordare diferita pentru un anumit proiect. Pe parcursul investigatiilor, pot fi necesare modificari ale temei initiale sau chiar ale proiectului concept datorita conditiilor de teren reale relevate de catre investigatiile de teren. Solutiile de fundare depind atat de tipul constructiei care urmeaza a se realiza, cat si de conditiile de teren. Tipurile de sisteme de fundare se impart in trei mari categorii: fundatii directe (fundatii izolate, talpi de fundare, radiere), fundatii directe pe pamant imbunatatit si fundatii indirecte (fundatii pe piloti, fundatii pe barete etc.). Costurile asociate fiecarei variante de sistem de fundare variaza considerabil. Din acest motiv, investigarea geotehnica finalizata cu studiul geotehnic trebuie privita ca o parte esentiala a procesului de proiectare a oricarui obiectiv de investitie. Prelucrarea statistica unitara pe un numar suficient de mare de valori ale fiecarui parametru geotehnic, va asigura obtinerea unor valori de incredere ale parametrilor geotehnici care vor fi introdusi in calculul sistemului de fundare.

Costurile asociate intarzierilor datorita conditiilor de teren neprevazute depasesc cu mult costurile unei campanii de investigare corect realizate inca de la inceput. Rolul nostru este de a minimiza riscul aparitiei acestor surprize neplacute. 

Beneficiile realizarii unui studiu geotehnic de buna calitate care conduce la cunoasterea in detaliu a proprietatilor fizice si mecanice ale terenului de fundare sunt:

  • Reducerea probabilitatii aparitiei unor conditii de teren neprevazute in tipul executiei fundatiilor;

  • Reducerea riscului aparitiei de intarzieri si costuri neprevazute in executie;

  • Evaluarea corecta a riscului geotehnic;

  • Atenuarea/minimizarea riscurilor;

  • Intelegerea variatiilor conditiilor de teren;

  • Proiectarea sigura si economica a fundatiilor si a structurilor geotehnice;

  • Asigurarea premiselor prognozarii corecte a bugetelor.

Standardele de referinta care reglementeaza investigarea si incercarea terenului precum si elaborarea documentatiilor geotehnice sunt SR EN 1997-2:2007 „Eurocod 7. Partea 2: Proiectarea geotehnica. Investigarea si incercarea terenului” si NP 074/2014 „Normativ roman privind documentatiile geotehnice pentru constructii".

Obiectivul tuturor studiilor geotehnice pe care Geo Log Data le realizeaza este oferirea informatiilor necesare proiectarii sigure a fundatiilor la cel mai mic cost de executie posibil in conditiile geotehnice de pe amplasament.

Geo Log Data - studii geotehnice integrate

Studiu geotehnic | Argumente pentru investigarea terenului de fundare

Proiectarea sistemului de fundare este un proces de “engineering judgement” – evaluare si decizie inginereasca, si cu cat gradul de incertitudine este mai mare, cu atat mai acoperitoare (si mai putin economica) este proiectarea. Date de o mai buna calitate si un volum mai mare de informatii cu privire la proprietatile terenului conduc la o proiectare optimizata.

Sunt esentiale pentru noi promptitudinea, respectarea termenelor, realizarea lucrarilor intr-un mod profesionist si eficient din punct de vedere tehnic si economic. Obtinerea de date de cea mai buna calitate si complete, care conduc la cunoasterea in detaliu a proprietatilor fizice si mecanice ale terenului de fundare asigura o abordare pro-activa a procesului de proiectare si evaluarea timpurie a eficientei economice a proiectului.